Manifest

Järgmine üritus

S-LINK GT Eesti Meistrivõistlused 2024 : 7. etapp - Nürburgring 24h

SPORDITULEMUSTE MANIPULEERIMISE VASTANE TEGEVUS

Eesti Virtuaalse Autospordi Liit (EVAL) taunib igasugust ausat sporti ja selle põhimõtteid kahjustavat tegevust.

EVAL käsitleb spordivõistlustega manipuleerimisena tahtlikku kokkulepet, tegevust või tegevusetust, mille eesmärk on spordivõistluste tulemuse ebaaus moonutamine, saamaks endale või teistele põhjendamatut eelist.

EVAL kasutab sporditulemustega manipuleerimise ennetamiseks järgmiseid meetmeid.

1. Kõik EVAL liikmed ja võistluste korraldajad teevad endast oleneva rakendamaks meetmeid spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks, jälgivad head juhtimistava ning tagavad, et võistlused oleksid korraldatud ja kajastatud ausalt ning korrektselt.

2. Kõik EVAL ametlike võistlustega seotud isikud on kohustatud viivitamatult teavitama EVAL juhatust kahtlasest tegevusest, vahejuhtumist, stiimulist või kontaktist, mida võib pidada spordivõistlustega manipuleerimise vastaste eeskirjade rikkumiseks.

3. Kõik EVAL liikmed, võistluste korraldajad ja võistluste läbiviimisega seotud isikud on võimaliku laekunud informatsiooni korral spordivõistluste manipuleerimise kohta kohustatud tegema igakülgset koostööd juhtumi lahendamisel EVAL juhatusega või juhatuse poolt volitatud isikutega.